Dispensation til genopførelse af fyrrum og garage i Vejle Kommune

Publiceret 06-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af fyrrum og garage ved ejendommen matr.34d Vinding By, Vinding, Djævlekløftvej 6A, 7100 Vejle. Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ændrede placering samt ændringerne af bygningens dimensioner som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/02065.

Dispensation til genopførelse af fyrrum og garage.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent