Dispensation til genopførelse af ejendom i Holbæk Kommune

Publiceret 13-07-2020

Dispensation til genopførsel indenfor strandbeskyttelseslinjen, på matr.11d, Næsby By, Orø, Næsgårdsvej 11, 4305 Orø, Holbæk Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførslen.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/02942.

Dispensation til genopførsel indenfor strandbeskyttelseslinjen.pdf

 

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler