Dispensation til fast kørevej til pumpestation i Skive Kommune

Publiceret 08-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til fast kørevej til pumpestation på matr.20b, Dommerby By, Dommerby, Strandvænget 11, 7840 Højslev, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af fast kørevej som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00181.

Dispensation til fast kørevej.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent