Dispensation til etablering af strandfortov ved Grønnehave Strand i Helsingør Kommune

Publiceret 29-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af strandfortov ved Grønnehave Strand på matr. 23a Marienlyst, Helsingør Jorder, Strandpromenaden 14, 3000 Helsingør, Helsingør Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 6, jf. § 15, til etablering af strandfortov med platforme som ansøgt. Fortovet kan udformes som enten alternativ 1 eller 2 jf. redegørelsen for sagen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/02326.

Dispensation - etablering af strandfortov.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent