Dispensation til etablering af midlertidig sti i forbindelse med forureningsprojekt i Køge Kommune

Publiceret 10-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af midlertidig sti i forbindelse med forureningsprojekt - SH4 på matr.19a, Køge Markjorder, Søndre Badevej 2, 4900 Køge, Køge Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en sti samt opstilling af byggehegn op mod anlægsområdet. Sti og hegn kan bibeholdes indtil oprensningsarbejdet og det efterfølgende byggeprojekt er gennemført efter forventeligt 5 år. Området skal herefter retableres.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/02207.

Dispensation - etablering af midlertidig sti.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent