Dispensation til etablering af et fugletårn, gruslægning af parkeringsplads samt stiføring til fugletårn i Næstved Kommune

Publiceret 09-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af et fugletårn ved Bjørnebækken Vådområde, gruslægning af parkeringsplads samt stiføring til fugletårn matr.36d, Skafterup By, Fyrendal, Kristians-holmsvej 33A, 4243 Rude, Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til fugletårn, gruslægning af parkeringsplads samt stiføring til fugletårn som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02416.

Dispensation til fugletårn.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent