Dispensation til etablering af boardwalk i Aalborg Kommune

Publiceret 16-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af spang/ boardwalk ved eksisterende bro på matr. 49K Hals By, Hals, Portlandsvej 101, 9370 Hals, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af spang/boardwalk som ansøgt.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01312.

Dispensation til etablering af spang boardwalk i Aalborg Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent