Dispensation til cykelsti nord for Øster Hurup, Mariagerfjord Kommune

Publiceret 10-07-2020

Dispensation til etablering af cykelsti inden for strandbeskyttelseslinjen nord for Øster Hurup, matr. nr. 1a og 1d Tofte Skov, Als, i Mariagerfjord Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en cykelsti som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02579.

 

Dispensation til etablering af cykelsti inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. nr. 1a og 1d Tofte Skov, Als

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler