Dispensation til bibeholdelse af to læskure i Middelfart Kommune

Publiceret 31-07-2020

Dispensation til bibeholdelse af to læskure inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 13x Føns By, Føns beliggende Rudvej 3 i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af læskure, som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02173.

Dispensation til bibeholdelse af læskure på landbrugsejendommen.pdf

 

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent