Dispensation til beplantet filteranlæg til rensning af spildvand i Nordfyns Kommune

Publiceret 01-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til beplantet filteranlæg til rensning af spildvand på matr.3 az, Lumby Strand, Østrup, Grusgyden 55, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til dæksel og beplantet filteranlæg.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01411

Dispensation til beplantet filteranlæg til rensning af spildvand

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent