Dispensation til arealoverførsel i Svendborg Kommune

Publiceret 30-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel fra matr. 15y Ommel, Marstal til matr.14a m.fl., Ommel, Marstal, Vindebyørevej 31B, Tåsinge, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/02036.

Dispensation - arealoverførsel.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent