Dispensation til arealoverførsel fra landbrug til privat institution i Stevns kommune

Publiceret 23-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel fra landbrug til privat institution - fra matr.3ø Højerup By, Højerup til matr.3t m.fl. Højerup By, Højerup. Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførslen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00457.

Dispensation til arealoverførsel Stevns kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent