Dispensation til anlæg af parkering, mv. og udvidelse af to grøfter ved et damvarmelager i Aalborg Kommune

Publiceret 07-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til anlæg af parkering, mv. og udvidelse af to grøfter ved et damvarmelager på matr.4b, og matr. 11.c, Ø. Sundby, Aalborg Jorder, og matr.37c, Uttrup, Aalborg Jorder. Aalborg Kommune

Kystdirektoratet har truffet afgørelse i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, om:

  • dispensation til at udvide to grøfter til 6 m bredde for afledning af regnvand som ansøgt,
  • betinget dispensation til anlæg af forsinkelsesbassin inden for området ”2” og på nedennævnte vilkår,
  • betinget dispensation til anlæg af parkeringsplads, aflæsningsplads og rampe inden for området ”1” og på nedennævnte vilkår.

Det stilles som vilkår for udnyttelsen af de betingede dispensationer, at der forinden arbejdet påbegyndes fremsendes endeligt projekt til Kystdirektoratets godkendelse.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00983.

Dispensation til anlæg af parkering mv og udvidelse af to grøfter.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent