Dispensation til afholdelse af DGI Havkajakfestival 2020 i Svendborg Kommune

Publiceret 01-07-2020

Dispensation til afholdelse af DGI Havkajakfestival den 4.-
6. september 2020 inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 285a, Svendborg Markjorder, ved Christiansminde, i Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af DGI Havkajakfestival som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00939

Dispensation til afholdelse af DGI Havkajakfestival 2020

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler