Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af sommerhus til sanitære forhold og isolering i Norddjurs Kommune

Publiceret 09-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af sommerhus til sanitære forhold og isolering - matr.18b Ålsrode Skov, Ålsø, Skovlystvej 11, 8500 Grenå. Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og 3, nr. 3, jf. § 15, til den ansøgte udbygning for forbedring af sanitære forhold og isolering, samt til opførelse af et fritliggende skur på 10 m².

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01807.

Dispensation til udvidelse af sommerhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent