Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af servicemuligheder på havneområdet Hjarnø Havn i Hedensted Kommune

Publiceret 03-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af servicemuligheder på havneområdet Hjarnø Havn, matr.7000e, Hjarnø, Hjarnø i Horsens Fjord, på Hjarnøs sydside, Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af overdækning og anlæg af opholdsareal med bænk som ansøgt pr. 30. juni 2020.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03258.

Dispensation - Hjarnø Havn.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent