Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udskiftning af badehus i Kerteminde Kommune

Publiceret 01-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udskiftning af badehus nr. 36 Sydstranden, matr.26ur, Kerteminde Markjorder, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af badehuset som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00802.

Dispensation til udskiftning af badehus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent