Afslag til udvidelse af Horsens City Camping i sommerhalvåret, Horsens Kommune

Publiceret 14-07-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af Horsens City Camping i sommerhalvåret på matr;.2m, Stensballegård Hgd., Vær, Husoddevej 85, 8700 Horsens, Horsens Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til udvidelsen af campingområdet som ansøgt ned mod vandet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01960.

Afgørelse Horsens City Camping.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent