Afslag til ny grusvej til sommerhusområde i Assens Kommune

Publiceret 29-07-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ny grusvej til sommerhusområde i Assens på matr.89k, Assens Markjorder, Søndre Ringvej 20A, 5610 Assens, Assens Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af ny vej inden for strandbeskyttet område.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01988.

Afslag - grusvej i sommerhusområde.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent