Afslag til genopførelse af sommerhus i Slagelse Kommune

Publiceret 14-07-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus på matr.5ab, St. Kongsmark By, Kirke Stillinge, Kongs-markvej 101, Stillinge Strand, 4200 Slagelse, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af sommerhuset med et boligareal på 75 m² som ansøgt.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/02223.

Afslag til genopførelse af sommerhus, Slagelse Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent