Afslag til drivhus ved sommerhus i Slagelse Kommune

Publiceret 29-07-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til drivhus ved sommerhus, matr.36p, Frølunde By, Tårnborg, Strandgårdsvej 28, 4220 Korsør, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til opførelse af drivhus som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/02424.

Afslag - drivhus ved sommerhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent