Afslag på dispensation til tilbygning af orangeri, opførelse af carport og skur ved helårshus i Kerteminde Kommune

Publiceret 27-07-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til tilbygning af orangeri, opførelse af carport og skur ved helårshus - matr.1b, Nordskov By, Stubberup, Fynshovedvej 709, 5390 Martofte. Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de ansøgte bygninger og tilbygning.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01056.

Afgørelse - tilbygning af orangeri, carport og skur.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent