Afslag på dispensation til langtidsparkering i juli og august i Norddjurs kommune

Publiceret 21-07-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til årligt tilbagevendende langtidsparkering i perioden juli til august på matr.60do, Grenaa Markjorder, Grenaa, 8500 Grenaa. Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidig anvendelsen af arealet til parkering som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00397.

Afgørelse langtidsparkering juli og august i Grenaa

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent