Afslag på dispensation til læhegn på landbrugsejendom i Guldborgsund kommune

Publiceret 21-07-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til læhegn på landbrugsejendom - matr.107a, Gedesby By, Gedesby, Birkemosevej 9, 4874 Gedser. Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til plantning af læhegn som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01119.

Afslag til læhegn på landbrugsejendom i Guldborgsund kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent