Afslag på ansøgning til fastlæggelse af nye skel i Gribskov Kommune

Publiceret 13-07-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til fastlæggelse af nye skel inden for strandbeskyttelseslinjen mellem matr.45n og matr.45m Udsholt By, Blistrup, og mellem matr.45c Udsholt By, Blistrup og matr.22zb Smidstrup By, Blistrup i Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførsel og fastlæggelse af nye skel som ansøgt.

Afgørelse vedr. arealoverførsel og anlæggelse af nye skel.pdf

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01144.

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler