Afslag på ansøgning om dispensation til bålhytte med sheltere, svedehytte og tipi i Odder Kommune

Publiceret 08-07-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til bålhytte med sheltere, svedehytte og tipi inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 171, Tunø By, Tunø beliggende Grøvten 55F, 8799 Tunø i Odder Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bålhytte med sheltere, svedehytte og tipi på ejendommen matr. nr. 171, Tunø By, Tunø.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/03405.

Afgørelse - afslag.pdf

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler