Afslag på ansøgning om dispensation til arealoverførsel i Stevns Kommune

Publiceret 03-07-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til arealoverførsel fra matr. nr. 21eæ til matr. nr. 21y Strøby By, Strøby inden for
strandbeskyttelseslinjen, Kystvejen 260, 4671 Strøby, Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00585.

Afslag til arealoverførsel matr. nr. 21eæ og 21y Strøby By Strøby_.pdf

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler