Afgørelser om etablering af plantage med nøddetræer i Guldborgsund Kommune

Publiceret 09-07-2020

Afgørelser om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af plantage med nøddetræer på landbrugsejendom på matr.9a Sortsø By, Gundslev, Sortsøvej 24, Sortsø, 4850 Stubbekøbing, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 4., jf. § 15, stk. 1, til plantning af en nøddeplantage inden for den udvidede del af strand-beskyttelseslinjen (100 m – 300 m).

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til plantning inden for den oprindelige 100 m – strandbeskyttelseslinjen i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Afgørelserne vedrører landbrugsejendom matr.9a Sortsø By, Gundslev, Sortsøvej 24, Sortsø, 4850 Stubbekøbing, Guldborgsund Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelserne henvis da venligst til j.nr. 20/0205.

Afgørelse - plantage af nøddetræer.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent