Afgørelser angående tilplantning med bærbuske i Ærø kommune

Publiceret 15-07-2020

Afgørelser angående tilplantning med bærbuske inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 5c Leby By, Bregninge, Lebymarksvej 5, 5985 Søby Ærø, i Ærø Kommune.

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 4, jf. § 15, stk. 1, til plantning af bærbuske i udvidede del af strandbeskyttelseslinjen (se grøn skravering på fig. 3).

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til plantning af bærbuske inden for den oprindelige strandbeskyttelseslinje (se rød skravering på fig. 3) i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00401.

Afgørelser ang tilplantning med bærbuske på matr.nr. 5c Leby By, Bregninge, 5985 Søby Ærø

 

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig