Afgørelse om opførelse af nye bygninger i Morsø Kommune

Publiceret 08-07-2020

Afgørelse om opførelse af nye bygninger inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrug - matr.29a og matr.17aa Ørding By, Ørding, Stranden 44, 7990 Øster Assels, Morsø Kommune

Retlig afgørelse
Kystdirektoratet finder, at den ansøgte bygningsmasse på 604 m² ikke er erhvervsmæssig nødvendig for driften af ejendommen som landbrug og dermed omfattet af undtagelsen i naturbeskyttelseslovens § 15 a, stk. 1, nr. 6. Bebyggelsen kræver derfor dispensation fra § 15, stk. 1.

Afgørelse
Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af maskinhus og garage på ejendommen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03524.

Afgørelse - nye bygninger.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent