Afgørelse om dispensation til genopførelse af sommerhus med lidt ændret beliggenhed i Haderslev Kommune

Publiceret 10-07-2020

Afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus med lidt ændret beliggenhed på matr.169 Ørby, Vonsbæk, Ørbyhage 35, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 , jf. § 15, til opførelse af sommerhuset med en placering og udformning som ansøgt, samt at der udover 15 m² overdækkede terrasser ved til boligen, kan etableres yderligere 40 m² terrassearealer i niveau med terræn og i tilknytning til boligen.

Kystdirektoratet meddeler afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelses-lovens2 § 65b, stk. 1, til at etablere 82 m² terrasse som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00229.

Dispensation til genopførelse af sommerhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent