Tilladelse udvidelse af eksisterende godkendt byggeri med yderligere 50 m²

Publiceret 07-01-2020

Tilladelse udvidelse af eksisterende godkendt byggeri med yderligere 50 m² indenfor strandbeskyttelseslinjen matr.2i, Bækkeskov Hgd., Everdrup, Strandvejen 76, 4733 Tappernøje, Næstved Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af hø- og halmlade på i alt 273 m² med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02056.

Tilladelse udvidelse af eksisterende godkendt byggeri med yderligere 50 m².

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent