Revideret dispensation til udendørsfaciliteter ved Marienlyst Strand, Skive kommune

Publiceret 07-01-2020

Revidereret dispensation til udendørsfaciliteter ved Marienlyst Strand inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 16a Resen, Skive Jorder, i Skive Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til to bordbænkesæt, to hængekøjer, et bålfad og etablering af en plint.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/00017.

Revidereret dispensation til udendørsfaciliteter ved Marienlyst Strand matr. nr. 16a Resen, Skive Jorder, i Skive Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig