Lovliggørende dispensation til udhus på Vigvejen 28, Skibby, Frederikssund kommune

Publiceret 21-01-2020

Lovliggørende dispensation til at bibeholde udhus inden for strandbeskyttelseslinjen på sommerhuset matr.1h, Vellerup By, Vellerup, Vigvejen 28, 4050 Skibby, Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at bibeholde udhuset.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00251.

Lovliggørende dispensation Vigvejen 28 Skibby

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent