Lovliggørende dispensation til oprensning af sø og grøfter mv., Næstved kommune

Publiceret 31-01-2020

Lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til oprensning af sø og grøfter, anlæg af ny grøft samt udskiftning af rørføring til afvanding - matr.8a, Klinteby By, Karrebæk, Strandbakken 115, Klinteby, 4700 Næstved, Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den gennemførte oprensning mv. af grøfter og sø, herunder deponering af det oprensede samt retablering af grøft.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01523.

Lovliggørende dispensation til oprensning af sø og grøfter mv.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent