Dispensation til udvidelse af sommerhus til sanitære forhold

Publiceret 09-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af sommerhus til sanitære forhold, matr.7b, Nørreby By, Klinte, Nørreby Strand 47, 5400 Bogense, i Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til udvidelse af sommerhuset som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03497

Dispensation til udvidelse af sommerhus til sanitære forhold.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent