Dispensation til udvidelse af helårshus m.v., Stenkildevej 9, Bogø

Publiceret 07-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af helårshus i udvidet linje, samt etablering af terrasse og solcelleanlæg og nedrivning af stald - matr.2b Bogø By, Bogø - Stenkildevej 9, 4793 Bogø By, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til:
- udvidelse af boligarealet med 82 m², ved en tilbygning med mellembygning, som forbinder tilbygning med eksisterende beboelse,
- opsætning af ca. 45 m² solceller på ladebygningens tag landværts,
- varmepumpe på sydvestsiden af eksisterende bolig.
Kystdirektoratet meddeler endvidere afslag på en hævet terrassen på 125 m² i niveau med udgangsdørene, jf. naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk. 1, jf. § 15

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02660.

Dispensation til udvidelse af helårshus mv. Bogø By, Vordingborg kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent