Dispensation til udstykning af matrikel

Publiceret 13-01-2020

Afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning af matrikel delvist beliggende i strandbeskyttelseslinjen ved matr.2q Følle By, Bregnet, Klydevej 11A, 8410 Rønde. Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af skel inden for strandbeskyttelseslinjen i forbindelse med udstykning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02571

Dispensation til udstykning af matrikel.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent