Dispensation til udstykning af matrikel, Stege, Vordingborg kommune

Publiceret 06-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning af matrikel ved sommerhus delvis i strandbeskyttelseslinjen - matr.63z Udby, Stege Jorder, Fællesskov Strandvej 27, Ulvshale, 4780 Stege. Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til fastlæggelse af skel.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03404.

Dispensation til udstykning af matrikel

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent