Dispensation til udstykning af en bygningsløs landbrugsejendom

Publiceret 07-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning af en bygningsløs landbrugsejendom på matr.1d Tranekær Hgd., Tranekær, Holmsland Klitvej 74A, 5953 Tranekær. Langeland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte udstykning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03521

Dispensation til udstykning af en bygningsløs landbrugsejendom.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent