Dispensation til udstykning af bygningsløs landbrugsejendom

Publiceret 09-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning af bygningsløs landbrugsejendom fra matr.1cl, Fladbjerg, Mariager Joder, Hadsundvej 76, 9550 Mariager, Mariagerfjord Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af nyt skel inden for strandbeskyttelseslinjen i forbindelse med udstykningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02123

Dispensation til udstykning af bygningsløs landbrugsejendom.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent