Dispensation til udsigtsplatform

Publiceret 13-01-2020

Dispensation til udsigtsplatform inden for
strandbeskyttelseslinjen ifm. projekt Naturlandet Lolland-Falster på
matr. nr. 11a, Tågense By, Vantore, Holtevej 3, 4880 Nysted, i Guldborgsund Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte udsigtsplatform.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 18/01277

Dispensation til udsigtsplatform.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler