Dispensation til tillæg på 3 kvadratmeter i forhold til tidl. afgørelse

Publiceret 07-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen om tillæg på 3 kvadratmeter i forhold til tidl. afgørelse om udvidelse af sommerhus - matr.23o Oure By, Oure, Tanghavevej 56D og matr. 23p Oure By, Oure, Tanghavevej 56E, 5883 Oure. Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til udvidelse af sommerhuset med 3 m².

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01806

Dispensation til tillæg på 3 kvadratmeter.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent