Dispensation til tilbygning af hal til østersproduktion, Venø, Struer kommune

Publiceret 06-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til tilbygning af hal til opdræt af østersproduktion, matr.2s, Venø By, Venø, Sønderskovvej 20, Venø, 7600 Struer, Struer Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte udvidelse af hallen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03420.

Dispensation til tilbygning af hal til østersproduktion Venø

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent