Dispensation til shelterplads

Publiceret 13-01-2020

Dispensation til shelterplads inden for strandbeskyttelseslinjen ifm. projekt Naturlandet Lolland-Falster på ejendommen matr. nr. 358a, Nakskov Markjorder, 4900 Nakskov, i Lolland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til en shelterplads som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03577

Dispensation til shelterplads.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler