Dispensation til shelter i have ved Hofmansgave, Hofmansgavevej 23, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune

Publiceret 22-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelsen til at opføre et shelter på stiftelsens ejendom matr. 1a,
Hofmansgave Hgd, Norup i Nordfyns kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre et shelter på max 10 kvm på den placering, der er beskrevet i afgørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01709. 

Dispensation til at etablere shelter ved Hofmansgave

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler