Dispensation til rydning af rynket rose

Publiceret 21-01-2020

Dispensation til rydning af rynket rose inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 8bg Ordrup By,
Fårevejle, i Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til rydning af rynket rose.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03309

Dispensation til rydning af rynket rose.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig