Dispensation til regnvandsbassin m.v., Skamlingsvejen 46, Kolding

Publiceret 06-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til regnvandsbassin, samlebygværk og afvandingsgrøft i forbindelse med afledning af overfladevand til Kolding Fjord på flere matr.5d, Tved by, Dalby, Skamlingsvejen 46, 6000 Kolding, Kolding Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af regnvandsbassin mv.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03479.

Dispensation til regnvandsbassin m.v.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent