Dispensation til redningskrans og skiltning på Strandparken i Vallensbæk Kommune.

Publiceret 28-01-2020

Dispensation til redningskrans og skiltning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 95 Vallensbæk By, Vallensbæk Havnevej 29 – 31, i Vallensbæk Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af redningskrans og skiltning ud for havsvømmebanen i Vallensbæk.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst oplys sagsnummer 19/03296.

Dispensation til opstilling af skilt og redningskrans i Vallensbæk Kommune.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler