Dispensation til privat fællesvej, Rømø, Tønder kommune

Publiceret 06-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af 4 meter bred privat fællesvej på matr.1967, Kirkeby, Rømø, Kirkeby, Rømø, 6792 Rømø, Tønder Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af privat fællesvej som ansøgt.
Det stilles som vilkår at vejen ikke befæstes eller på anden måde anlægges, men alene er en færdselsret.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02832.

Dispensation til privat fællesvej Rømø

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent